سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

هیولاهای متعفن بالای سر بچه ها

در ستون پیام های تلفنی پیام زنجان نوشته بود که در یک مدرسه در زنجان اگر کسی احکام شرعی نداند، نمره انضباط او را کم می کنند! دوستان پیام لطف کرده و نام آموزشگاه را چاپ نکرده اند ولی واقعا لطف به چه کسی؟ لطف به کسانی که تیشه به ریشه دین می زنند؟ باید نه تنها اسم آموزشگاه را تیتر اول می کردند، سراغ مدیر مدرسه هم باید می رفتند و استنادات قانونی این اقدام ابلهانه را که فقط خاصیت دین گریزانه دارد، جویا می شدند؟ شرم بر آموزش و پرورش ما که فرزندان ملت را به دست چنین هیولاهای متعفنی می سپارد

ارسال یک نظر