شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۷

آسمون! خورشیدو بردار و بیا


"یاری نیوز از امروز فیلتر شد (مشکل مشابه برای فیس بوک ظاهرا حل شده). هواداران خاتمی این وبسایت را به محلی برای خبر گرفتن از اوضاع انتخابات تبدیل کرده بودند. خاتمی حتی از قبل تر روزنامه هم نداشت ... "محمد"، پیامبرِ خاتم بود، وحی داشت، معجزه داشت اما به دست مردم پنبه می دادند تا در گوش هایشان فرو کنند برای کَر شدن و نشنیدن کلام محمد؛ "سید محمد خاتمی" اما نه وحی دارد نه معجزه و نه پیامبر است و ادعای پیامبری هم ندارد، اما پنبه ها هنوز در کار قدرت فراوانند ... " ... آسمون! خورشیدو بردار و بیار"

*

این نوشته ابراهیم نبوی را از دست ندهید: ... "ما" می خواهیم پیروز شویم، ما باید با تمام نیرو و اراده به میدان بیاییم، ما برای جنگیدن و پیروزی می آئیم، ما در این سی سال و زیر سایه سیاه سختی و جنگ و زور و بی خردی هزاران کشف تازه کرده ایم و هزاران پیام تازه ساخته ایم، ما موسیقی مدرن و کتاب تحقیقی و سینمای نوین و گرافیک ایرانی و بستنی کاله و ماشین سمند و فرهنگسرای بهمن و موشک شهاب و انرژی هسته ای و هزاران کارخانه و جاده و میلیونها کتاب و جنبش زنان و جنبش مطبوعات و جنبش اصلاحات و اندیشه ایرانی تولید کرده ایم. اینها را دولت نساخته است، اینها محصول فکر و اندیشه و تلاش ما در سالهای پس از انقلاب است، ما می خواهیم تمام اینها را حفظ کنیم و چیزهای تازه ای را به آن بیفزائیم، ما برای حفظ آنچه ساخته ایم می جنگیم. خاتمی یکی از ساخته های ماست. خاتمی محصول اندیشه و خواست ما بود و حالا هم تجلی اراده ماست، مهم ما هستیم، ما. همان مایی که روز 22 خرداد پیروز میدان جنگ امروز و دیروز می شود

ارسال یک نظر