یکشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۸۷

کرباسچی و معجزه و تناقض


بعد از بهشتی تنها روحانی ای که ضرورت حزب را احساس کرد کروبی بود / بعد از مقام معظم رهبری و آقای هاشمی کسی با سابقه ایستادگی مانند کروبی نداریم / حمایت از کروبی به معنای آن نیست که از او انتظار معجزه داشته باشیم / کسانی که امروز قیافه روشنفکری می گیرند و فکر می کنند که فقط با گفتن جامعه مدنی می توان کشور ا اصلاح کرد، درد زندان را نکشیده اند / کاری نکنیم که فردی رادیکال تر از احمدی تژاد بر ما مسلط شود
*
ا ... پنج جمله ای که خواندید، پنج جمله ای است که روزنامه اعتماد ملی از حرف های غلامحسین کرباسچی در حمایت از کاندیداتوری مهدی کروبی روی صفحه نخست شماره دیروز، شنبه، کار کرده و همگی زیر عنوان "کرباسچی: گذشته را تکرار نکنیم". اظهارات کرباسچی به خصوص به عنوان دبیر کل حزب کارگزاران، تشکیلاتی معروف به داشتن عناصری عملگرا و نزدیک به هاشمی رفسنجانی، قابل بررسی و مهم است البته از دیگر سو با اعلام حضور عطریانفر در ستاد مرکزی تبلیغات انتخاباتی خاتمی و همچنین این نکته که بر خلاف نظر کرباسچی، این حزب حامی کاندیداتوری محمد خاتمی است، اینک انشقاق در حزب کارگزاران رسمیت یافته و اظهارات کرباسچی را نمی توان موضع کارگزاران تلقی کرد. اظهارات کرباسچی اما چند پرسش مهم را باعث می شود، اول اینکه چرا هر کسی قرار است برای "کروبی" باشد تلاش می کند "بر" خاتمی باشد؟ عین چهار سال قبل که هواداران کروبی "بر" هاشمی رفسنجانی بودند و رقیب اصلی را فرو گذاشتند! کاری را که هواداران احمدی نژاد در تخریب هاشمی در دور دوم انتخابات کردند، هواداران کروبی در قبل از آن بر عهده داشتند. به این صورت، ظاهرا مدعیان فرار از تکرار گذشته می خواهند که گذشته را تکرار کنند! دوم این که مگر "حزب" و حزب داری مهم است و اصلاح کننده امور جامعه که حالا کروبی باید به آن مفتخر باشد؟ این سئوال از آن روست که کرباسچی معتقد است "جامعه مدنی" یک مبحث سانتی مانتال و حرف کسانی است که درد زندان نکشیده اند و کیست که نداند "حزب" از ارکان جامعه مدنی است! چطور می شود جامعه مدنی اخ باشد ولی همزمان راه انداختن "حزب"؛ خوب؟ این تناقض نیست؟ این یک لفاظی لجوجانه و کودکانه با خاتمی که برای نخستین بار مفهوم جامعه مدنی را در سطح گسترده ای در کشور مطرح کرد، نیست؟ این به آن می ماند که حسن آقا را به دلیل شاگرد اول شدن در کلاس درس ستایش کنی ولی بگویی حسین آقا بی خود کرد "مدرسه" ساخت! همچنین اگر کرباسچی به ملزومات کار حزبی معتقد است و آن را مفید می داند پس چرا بر خلاف نظر سایر اعضای حزب رفتار کرده است؟! کرباسچی البته از درد زندان کشیدن هم به عنوان یک امتیاز یاد کرده؛ این یک جعل امتیاز برای کسی است که به هر حال به مذاق کرباسچی خوش آمده و گرنه بسیار زندان کشیده ها که نتوانند از پس اداره یک نانوایی برآیند ... اما این که کرباسچی گفته از کروبی انتظار معجزه ندارد درست است؛ این را طرفداران همه کاندیداها البته می توانند با خیال راحت بگویند برای در امان ماندن از عواقب خطا در پیش بینی هایشان!

ارسال یک نظر