چهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

مهندسی

بیل و کلنگ و کاردک
سیمانو سنگ و آهک
آسفالت گرمو و غلتک
روز شما مبارک!
*
اس.ام.اس بالا را دو نفر از دوستان هم دوره دانشگاه برایم فرستادند؛ ظاهرا تک و توک هنوز کسانی هستند که یادشان است من هم مهندسی خوانده ام! پنج اسفند روز مهندسی است به یاد تولد خواجه نصیرالدین طوسی. بر همه دوستان "مهندسی" خوانده و مهندس مانده و مهندس نمانده مبارک باد این روز!

ارسال یک نظر