پنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۷

جوان ... قیمت مناسب


بخشی از دیوار جنب یک بیمارستان در تهران؛ برچسب های جدید روی برچسب های قدیمی ... فروش کلیه ... جوان ... قیمت مناسب
*

عکس: ج. محمدی

ارسال یک نظر