پنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۷

وقتی وبسایت هیأت فوتبال هرمزگان، می ترکاند


کلی تبلیغات شهری و خرج طراحی و پشتیبانی روی دست خودشان گذاشته اند، این عزیزان هیأت فوتبال استان هرمزگان، و یک وبسایتی راه انداخته اند برای اطلاع رسانی شفاف! ولی آن چنان که در تصویر ملاحظه می فرمایید به خودشان زحمت نداده اند توجه کنند که صفحه کامپیوتر ورق کاغذ نیست که بشود چپ و راستش کرد و چرخاندش و محتویات آن را مطالعه فرمود ضمن این که حتی زحمت تایپ کردن جدول را هم بر خود هموار نکرده اند! کاش می شد در دنیای پرشتاب رسانه ها در دنیای مجازی سایر هیأت های ورزشی هم از تجربیات ارزشمند این چنینی بی نصیب نمانند و هر چه آدم پرانرژی است مسوول اطلاع رسانی شفاف بنمایند! /ا

ارسال یک نظر