یکشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۸۷

دروغ های شُترآسای کیهانی


ورود به بهشت باید خیلی آسان باشد و جهنم جایی دور و خدایی که دروغگو دشمن اوست، هم خیلی فراموشکار، اگر قرار باشد مدعیان ایمان و راستی و ارزش ها و اصول و فروع بتوانند به راحتی دروغ بگویند، بر صدر باشند و بعد از مرگی که حتما دیر یا زود فرا می رسد؛ در بهشت مأوا بگیرند و جهنم را فقط معاویه و ابوسفیان و عمروعاص ها پر کنند. نه! هول نکنید؛ چیز مهمی نیست! حکایت مکرر "کیهانِ دروغ" است که برای نشاندن نیش خود بر تن رقیب، حتی از جعل نام یک سایت خبری هم مضایقه ندارد. این دروغ های تخم مرغی که جلوی چشم ماست، ببین آن دروغ های شُترآسای کیهانی چه تواند بود که سندش دور از دسترس ماست! ... دیروز "یاری نیوز"، سایت خبری حامیان کاندیداتوری خاتمی، "ف ی ل ت ر" شد. موضع گیری جالب روزنامه کیهان نشان می دهد که در ظاهر با این روزنامه برای این کار هماهنگی نشده! البته این ظاهر قضیه است! این روزنامه در راستای همان شارلاتان بازی های خود از این سایت به عنوان "خاتمی نیوز" یاد کرده و دنبال آن هم کلی تهمت و افترا. یعنی این همه می ارزد؟ آن وقت لرزه می گیرند از خیال ایمان مردم به مظلوم بودن اصلاح طلبی و آزادگی! /ا
*
این مطلب ابطحی را از دست ندهید: دام اصولگرایان افراطی برای اصلاح طلبان

ارسال یک نظر