شنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۷

استدلال عجیب کیهان


پس از یادداشت روز پنج شنبه گذشته روزنامه کیهان که در آن احتمال ترور سید محمد خاتمی مطرح شده بود، و در پی اعتراض مجمع روحانیون مبارز، مدیر مسوول این روزنامه در یک جوابیه، استدلال های "عجیبی" مطرح کرده و نوشته که: "اگر یک روزنامه - مثلاً کیهان- درباره احتمال ترور فیزیکی یکی از شخصیت‌های نظام هشدار بدهد، باید مورد ملامت و اعتراض قرار گیرد، یا به خاطر این هشدار باید تشویق شود؟ پاسخ این سوال هم کاملاً روشن است و بدیهی است که باید از هشداردهنده- در اینجا روزنامه کیهان- قدردانی و تشکر شود ... فقط سه دسته از این هشدار عصبانی خواهند شد. اول؛ کانونی که قصد ترور داشته است و با هشدار کیهان، نقشه خود را نقش برآب می‌بیند. دوم؛ کسانی که زلف خود را با کانون ترور کننده گره زده‌اند و از این که کانون یاد شده تروریست معرفی شود، حیثیت سیاسی خود را بر باد رفته تلقی می‌کنند و سوم؛ کسانی که به هر علت و انگیزه از شخصیتی که نسبت به ترور او هشدار داده شده است، دل خوشی ندارند و ترجیح می‌دهند احتمال ترور او مطرح نشود تا تروریست‌ها با خیال راحت نقشه خود- که آرزوی دسته اخیر نیز هست- را به اجرا درآورند ... ". /ا
بی تردید اگر این شیوه در توجیه هشدار درباره ترور شخصیت های نظام، درست باشد، پس همه باید بتوانند برای دریافت لوح تقدیر و تشویق، با ارائه سند در آینده هایی که معلوم نیست چرا هیچگاه فرا نمی رسد، مدام درباره ترور شخصیت ها هشدار بدهند و تیم های حفاظت و امنیت شخصیت ها هم زبان به کام و دست بسته، فقط خط مشی از سیاست پیشگان قلم به دستی از جنس کیهانیان دریافت کنند! اگر چنین است پس اصولگرایان افراطی هم باید درباره احتمال ترور احمدی نژاد هشداری دریافت کنند؛ "در حالی که بسیاری از اصولگرایان شرط اجماع بر روی احمدی نژاد را با منتفی نشدن عدم حضور خاتمی در انتخابات، اصلاح رویه مدیریت خود احمدی نژاد دانسته اند، و ظاهرا امیدی به تحقق این شرط هم نمی رود، خدای نکرده چه چیزی بهتر از تهدید فیزیکی احمدی نژاد می تواند هم اصولگرایان را متحد کند و هم آنها را از عقوبت توجیه مدیریت ویرانگر چهار ساله رییس جمهوری نزد افکار عمومی نجات دهد؟" ... منتقدان یادداشت روز پنج شنبه گذشته روزنامه کیهان هم به همین سیاق می توانند ادعا کنند که کیهان از هم اینک برای کشف تیم ترور احتمالی سید محمد خاتمی آدرس عوضی می دهد تا هیچ گاه آمران و عاملان این رخداد وحشتناک، به قبیله کیهان منتسب نشوند و حیثیت سیاسی اصولگرایان افراطی بر باد نرود و بتوانند در این هیاهوی خود ساخته، نقشه خود را با خیال راحت، خدای ناکرده، اجرایی کنند! /ا
واقعیت گریز ناپذیر آن است که در این کارزار سخن راندن از "ترور"، آن هم به سبکی که کیهان از آن دفاع می کند، فقط فضا را رادیکال تر و چه بسا به عرصه ای غیر قابل برگشت و زیان بار هدایت می کند که البته تغییر در مدیریت روزنامه کیهان، آن چنان که مجمع روحانیون مبارز به درستی به آن پرداخته، می تواند جلوی این روند را بگیرد. /ا
*
*
عکس، از چپ: احمدی نژاد، صفار هرندی (قائم مقام سابق مدیر مسوول کیهان و وزیر فعلی ارشاد)، ملکیان (معاون مطبوعاتی فعلی وزارت ارشاد و نویسنده سابق کیهان)، حسین شریعتمداری (مدیر مسوول کیهان)؛ در مراسم تقدیر از روزنامه کیهان به عنوان منتقد نمونه از دولت

ارسال یک نظر