چهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

شهید! ... سلام


شهید! سلام ... دیر آمدی؛ کاش پیکرت گم نبود زیر تلی از خاک که حالا که آورده اند تو را به شهر، بهانه مشت کوبیدن بر تن و پیکر دانشجو نشوی! شهید! دیر آمدی! تابوت هم قطاران سفر کرده ات که روی دوش "مردمان میهن ات" در سال های سخت جنگ، توی خیابان ها چرخید، یاد همه را با عطر ایثارتان جلا داد، تابوت روی دوش "سربازان پادگان سیاست و حجره داران بازار قدرت"، نکند تابوت یاد پاکتان شود؟ ... و همه هراس همین جاست

*

عکس: ضرب و شتم دانشجویان مخالف دفن شهدا در دانشگاه امیر کبیر، 5 اسفند ماه جاری

ارسال یک نظر