یکشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۷

اشباتی

در برنامه دیروزِ "نوبت شما"ی بی.بی.سی، با موضوع انرژی هسته ای، آقای ستّار این مطلب مرا طوری خواند که خودم هم نفهیمدم منظورم چی بوده!
*
ا / "اِختاندَم" و "اِشباتی" به ترتیب به معنای "انداختم" و "اشتباهی"، توسط مهشاد به لغت نامه زبان فارسی اضافه شده است!
*
تعطیلات هفته قبل، بندر خیلی شلوغ شده بود. البته تا شلوغی از نوع شلوغی های نوروز فاصله داشت و مهمانان هفته قبل هم اکثرا از استان های مجاور بودند؛ به خصوص خودروهایی با پلاک 65 و 45 (کرمان و توابعش) زیاد به چشم می خوردند. لذت بخش است در شهری زندگی کنی که دیگران برای شادی و خرید و مسافرت و خستگی از تن به در کردن به آن جا مسافرت کنند و غم انگیز است که برای تفریح و شادی مردم، آن چنان که شاید و باید ضروریات مهیا نباشد هر چند که در این سال های اخیر انصافا بندرعباس خیلی ترقی کرده
*
در و دیوار بندر را پر کرده اند از "ما هستیم"! ظاهرا شعار یک گروه اپوزیسیون است. یک عده بیکارِ کم ذوق هم پیدا شده اند که آن را تبدیل کنند به "یا حسین"! می بینید روند مبارزاتی را در یکی از قدیمی ترین سرزمین های بنی بشری؟


ارسال یک نظر