یکشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۷

یک پیشنهاد


اتفاقات پنج اسفند در دانشگاه امیرکبیر واقعا تلخ و غم انگیز و با وجود این که اقدام دانشجویان هم متهورانه بود، ولی به هر حال از عرصه انفعال خارج نشد. اینک وقت آن رسیده تا این رویه تغییر کند. بزرگداشت شهید بزرگ اصلاحات در تاریخ ایران، که دانشگاه پلی تکنیک اینک به نام آن بزرگمرد مزین است، می تواند یکی از راه های مورد توجه باشد. ساخت و نصب تندیس امیرکبیر در صحن دانشگاه، برگزاری گردهمایی و سمینار و انتشار مقاله و جزوه در بازشناسی رویکرد امیرکبیر در اداره جامعه و مصائبی که در این راه تا پای جان متحمل شد، حرکتی است که جریان مخالف استقلال جنبش دانشجویی را خلع سلاح خواهد کرد. صرف مخالفت با جریان مقابل و فروگذاشتن ابتکار عمل باید متوقف شود. /ا

ارسال یک نظر