سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۷

روز بد فارس و ایران

با انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس مجلس خبرگان، خواب روزنامه ایران و خبرگزاری فارس که طی یک هفته اخیر با حمله به رفسنجانی و علم کردن شیخ محمد یزدی، قصد داشتند یکی از منتقدان جدی احمدی نژاد را از رأس مجلس خبرگان حذف کنند، تعبیر نشد. رای رفسنجانی تقریبا دو برابر رای یزدی بوده هر چند تابناک خبر داده که یزدی شخصا تمایلی به کاندیداتوری نداشته. خبرگزاری فارس تاکنون خبر انتخاب مجدد رفسنجانی را به صفحه اول خود راه نداده!
*

ارسال یک نظر