یکشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۷

خاتمی را دوست دارم


این یادداشت رفیقِ شفیق خاتمی می تواند یک معنا بیشتر نداشته باشد؛ "خاتمی از کاندیداتوری انصراف می دهد". نه از دلیل واقعی بازگشت نابهنگام میرحسین موسوی به عرصه سیاست خبر دارم، نه از همه استدلال های خاتمی برای کناه گیری سر در خواهم آورد. نه می توانم تصور کنم که احمدی نژاد یک بار دیگر برای چهار سال، کشور را بیش از این بی اعتبار و نابود کند و نه می توانم باور کنم که رأی دهندگان به خاتمی به میر حسین رأی خواهند داد و او را خواهند بخشید. نظرسنجی ها را هم حتی نمی توانم باور کنم؛ مرز بی اخلاقی مصدرنشینانِ هراسان از باختن را هم نمی توانم حدس بزنم ..اما مطمئنم؛ از این که خاتمی را همچنان دوست دارم، از این که باید برای کمک به خاتمی، و اندیشه مدارا و اخلاق مدار او، کاری فراتر از توانمان انجام دهیم؛ فراتر از فقط نوشتن، فراتر از رأی دادن به او در نظرسنجی های اینترنتی ...
*

ارسال یک نظر