سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۷

فقط یک قلم سئوال

آقای شریعتمداری! شما راستگویید، شما از دروغ بیزارید، اصلا نمی دانید دروغ را از کدام طرف می نویسند، هدف برای شما وسیله را توجیه نمی کند، یک کلاغ – چهل کلاغ نمی کنید، اهل ماستمالی اباطیل رفقا نیستید، اصولگراها گیس و گیس کشی ندارند که شما بخواهید خبرش را چاپ کنید، تهمت؛ اصلا، توهین؛ مطلقا، تمسخر؛ ابدا، کینه توزی؛ عمرا اگر که در کار شما باشد. فقط یک قلم سئوال؛ "چرا با پول خودت روزنامه نمی زنی؟ می دانی که کیهان مال بیت المال است؟"، لطفا ثابت کن که نصف همین تیراژ فعلی روزنامه کیهان، اگر اشتراک اجباری ادارات و پادگان ها از آن کسر شود، با پول خود مردم توی خانه مردم می رود
*
به خاطر نسبت های دروغی که این بالا به حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان، روا داشتم، عذرخواهی می کنم!

*

ارسال یک نظر