دوشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۸

عزتی که فوتبال به احمدی نژاد نبخشید

کم نیستند کسانی که برای مخالف خوانی در برابر سیاست تنش زدایی در روابط خارجی، پیروان و معتقدان به این رویکرد را، غیر از متهم کردن به انفعال به این آیه از سوره منافقون در قرآن کریم حواله می دهند که "و لله العزة و لرسوله و للمومنين"؛ این که "عزت فقط از خدا و رسول خدا و مومنان است" و بیهوده عزت را این جا و آن جا نجویید. احمدی نژاد خود از این زمره است. اما دیروز که این فرمول سیاسی- دینی را فراموش کرد، واقعا فراموش کرد؟، و به ورزشگاه آزادی رفت تا از گل فوتبالیست ها عزت بگیرد، خدا عزتی نصیبش نکرد که هیچ .... ! چنین است که لزوما دیانت و سیاست در وادیِ عمل سیاست مردان، یکی نمی شود؛ بر خلاف همه ادعاها

ارسال یک نظر