پنجشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۸۸

سعید جان! اگر توبه بکنی راه بازگشت هنوز باز است


وقتی سعید حجاریان ترور شده و در بیمارستان بستری بود، یک بار دکتر سروش به ملاقاتش آمدند و در همانجا گفتند که "وقتی برنامه هویت پخش شد، پروژه ارزان کردن آبرو را عهده دار شد و وقتی ترور سعید پیش آمد، پروژه ارزان کردن جان عملی شد". ابراهیم حاتمی کیا هم به ملاقات سعید آمد و گفت که "هر سعید عسگر نیست و هر سعیدی نیز امامی نیست، می توان سعید حجاریان هم بود". یادم نمی رود که یکی از بزرگان جناح راست هم وقتی سعید هنوز در کما بود به ملاقات او آمد و اجازه گرفت که بالای سر سعید بنشیند اما و ناگهان در حضور من و دیگران خطاب به سعید که در کما بود، گفت: "سعید جان! اگر توبه بکنی راه بازگشت هنوز باز است و خدا تو را باز می گرداند." این سخن از معدود حرف هایی بود که شنیدم و برایم بسیار عجیب بود و البته غریب.خسرو تهرانی - ویژه نامه نوروزی اعتماد ملی – صفحه 84

ارسال یک نظر