جمعه، اسفند ۳۰، ۱۳۸۷

اصلاح الگوی مصرف


تنها و تنها اگر "همه" چیز را با عینک سیاسی نبینیم؛ نامگذاری سال جاری از سوی مقام رهبری به نام سال "اصلاح الگوی مصرف"، اقدامی به معنای واقعی کلمه "قابل ستایش" و البته "مهم" است. سنت حسنه "نامگذاریِ سال ها" در پیام نوروزی رهبر انقلاب هر چند با مجموعه ای از اقدامات شعارگونه و فرمالیته در زیر مجموعه ها از هدف اصلی فاصله می گیرد، ولی یکی از راه های فرهنگ سازی در متن جامعه است که نباید آن را فرو گذاشت.
در سال های ابتدایی، نامگذاری سال ها با عناوینی چون "نظم اجتماعی" و "وجدان کاری" نوید بخش توجه جدی به فرهنگ سازی برای رفع معضلات جدی رفتار اجتماعی ایرانیان بود. این نام گذاری ها سپس رویکرد "سیاسی – مذهبی" به خود گرفت و اینک در طلیعه سال جاری، "اصلاح الگوی مصرف" می تواند بازگشتی مبارک به درون مرزهای خودمان باشد. متاسفانه سرعت حیرت آور تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و انرژی های تجدید ناپذیر در زیر کوهی از رویکردهای صرفا "سیاسی و نظامی" مغفول مانده و اینک امید می رود متولیان امر با این ابتکار رهبری با فرونهادن اغراض پست سیاسی، همتی جدی برای نجات محیط زیست، منابع طبیعی و منابع انرژی های تجدید ناپذیر این مرز و بوم و همچنین وقت و هزینه مردم در چارچوب های ملال آور اداری به عمل آورند. توسعه دولت الکترونیک، کنترل و حتی الامکان توقف تولید مصنوعات آلاینده و خطرناک، ترویج رعایت بهداشت عمومی و مجازات اخلالگران این روند باید مورد توجه جدی نظام و مردم قرار گیرد

ارسال یک نظر