شنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۸۷

درخواست برای بازنگری قانون اساسی


خاتمی در مصاحبه با خبرنگاران در شیراز گفت: داشتن رسانه های آزاد و مستقل در این راه مهم تر از هر چیزی هستند و البته بنده به عنوان فردی که هشت سال رییس جمهور کشور بودم حتی یک رسانه در اختیار ندارم، به لطف تکنولوژی آی تی و آی سی تی، فضای مجازی اوضاعش متفاوت است اما روزنامه و نشریه چیز دیگری است، رسانه ملی، صدا و سیما، هم که از امکانات ملی استفاده می کند متاسفانه بیشتر نگاه جناحی و باندی بر آن حاکم است تا فضایی ملی و شاید خوب باشد که در بازنگری قانون اساسی در این رابطه تدبیری اندیشیده شود که همگان به طور مساوی از رسانه صوتی و تصویری بهره مند شوند و یا تغییر و تحولی در این رسانه شکل بگیرد که واقعا ملی عمل کند.
*
تا پیش از این، رویکرد خاتمی درباره قانون اساسی تاکید بر استفاده از ظرفیت های بلااستفاده و مغفول آن بود ولی برای نخستین بار خاتمی در سفر روز پنج شنبه خود به شیراز، از لزوم تغییر در قانون اساسی سخن به میان آورد. این شاید تنها فتح بابی باشد به بهانه رویکرد باندی صدا و سیما چرا که نباید فراموش کرد اصلاح قانون اساسی از سال های پیش به یک تابو تبدیل شده است. شعار اصلاح قانون اساسی بی تردید می تواند موج برانگیر باشد

*


عکس: موتورسواران ساعاتی قبل از ورود خاتمی به شیراز تابلوهای تبلغاتی ستاد وی را تخریب کردند

ارسال یک نظر