شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۸

همه مخاطبند
احتمالا برای اصلاح الگوی مصرف نباید زیاد عجله کنیم! نمی دانم چرا خیلی ها معتقد به این فرمول اند که "خطاب رهبری برای "اصلاح"، هیچ گاه متوجه خود آن ها نیست". تولیت آستان قدس رضوی برای این گل های جایگاه سخنرانی نوروزی رهبری در مشهد، که از جمله گران ترین گل های موجود در بازار است، چقدر هزینه کرده؟ نمی شد به همان گل های ارزان اکتفا و صرفه جویی می کردند؟
*

ارسال یک نظر