چهارشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۷

به یاد دوستان دور


علیرضای عزیز است و لی لی و مهشاد و من؛ ساحل هتل همای بندرعباس. این عکس امروز شش ماهه شد؛ به یاد آن غروب خاطره انگیز، این عکس را شما هم ببینید.

ارسال یک نظر