سه‌شنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۸

صراحت و خشم

شايد مهم ترين بخش اظهارات ميرحسين موسوي در اولين كنفرانس خبري اش، مخالفت صريح وي با طرح موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي و گشت هاي ارشادي و اين كه اگر رييس جمهور شود اين طرح را "جمع" مي كند، بود. البته اين به آن معنا نيست كه اظهاراتش درباره "مافياي خيالي نفت"، "دو – سه رييس كل بانك مركزي براي سه سال" و تقيبح افراط و تفريط و حمايت چندين و چند باره از آزادي گردش اطلاعات اهميت ندارد. اهميت مخالفت با طرح پر سر و صداي گشت هاي ارشادي نيروي انتظامي در اين است كه اولا موسوي با "صراحت تمام" ابراز نظر كرده و ديگر اين كه مجموعه نيروي انتظامي، دولت احمدي نژاد، قوه قضاييه، نمايندگان اصولگراي مجلس، امامان جمعه و رسانه هاي خبري اصولگرايان قويا از آن حمايت كرده اند و از موفقيت هاي آن داستان هاي مهيجي نيز ساخته اند. ارتقاي پست سردار رادان به عنوان يكي از حاميان جدي اين طرح از رياست پليس تهران به قائم مقامي رييس پليس كل كشور نشان داد كه رويكرد رادان حتي مورد نظر مقامات عاليرتبه تر كشور هم بوده است. به احتمال قوي فرماندهان نيروي انتظامي به زحمت خشم خود را تا اين لحظه عليه ميرحسين فرو خورده اند! ميرحسين براي اميدوار كردن مشتاقان تغيير، البته صراحت هاي بيشتري را بايد به رگ جامعه تزريق كند

ارسال یک نظر