پنجشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۸

چرا اولین سفر استانی احمدي نژاد در سال 88 به اصفهان بود؟


همچون بسياري از ادعاهاي مخدوش و غير واقعِ دولت نهم، ادعاي تبليغاتي "نبودن" سفرهاي استاني دولت در آستانه انتخابات نيز دروغي بيش نيست. دو مقصد اخير محمود احمدي نژاد در سه ماه مانده به انتخابات، استان هاي "يزد" و "اصفهان" بوده؛ يافتن پاسخي براي چرايي انتخاب اين دو استان مركزيِ كشور، به حل مساله كمك مي كند. ضمن آن كه اگر تدارك خوراكي و وسايل اياب و ذهاب رايگان "مشتاقان" را در سفر اخير هيأت دولت به يزد به حساب نياوريم، تقاضاي صريح رييس دولت براي تحليل استقبال مردم نيز به تنهايي نشان مي دهد كه اين دولت با چه شيوه هايي در پي جمع آوري رأي مردم است!
پردازش آمار انتخابات در دور قبل نشان مي دهد كه به ترتيب آراي احمدي نژاد، كروبي و معين بيشترين پراكندگي را داشته ولي آراي رفسنجاني و قاليباف توزيع متوازني در نقاط مختلف كشور داشته اند (با توجه به تعداد اعلام شده آرا، با اندكي تغيير علاوه بر رفسنجاني و احمدي نژاد، كروبي و قاليباف نيز مي توانستند به دور دوم راه يابند). كروبي به طور قابل توجهي در نقاط روستايي راي بيشتري داشت و احمدي نژاد هم در شهرستان هاي كوچك (با جمعيت حداكثر صد هزار نفر)، هم در شهرستان هاي متوسط (بين صد تا دويست هزار نفر جمعيت) و هم در شهرستان هاي بزرگ، در "نقاط شهري" حائز آراي بيشتري بود.
اما در انتخابات دور قبل رياست جمهوري، تنها استان اصفهان بود كه به كانديداي بومي خود، يعني مصطفي معين، راي نداد. رفسنجاني در كرمان، كروبي بين لرزبان ها، قاليباف در خراسان، لاريجاني در مازندران و احمدي نژاد در سمنان آراي بومي را جذب كرده بودند. احمدي نژاد در پنج استان قم، اصفهان، يزد، خراسان جنوبي و سمنان راي بيشتري داشت. در استان قم پنجاه و سه درصد آرا و در استان اصفهان چهل و سه و نيم درصدآراي در دور اول به نام احمدي نژاد بود اما در مقابل در هشت استان كشور، احمدي نژاد حتي نتوانسته بود ده درصد آرا را جذب كند. احمدي نژاد در حالي اولين سفر استاني خود را در سالِ برگزاري انتخابات به اصفهان انجام مي دهد كه چهار سال قبل در بين تمامي شهرستان هاي كشور، نزديك به پنجاه درصد آراي شهرستان اصفهان به نام احمدي نژاد بود (بالاترین رکورد برای احمدی نژاد). بعد از شهرستان اصفهان، شهرستان هاي قم و بيرجند و يزد وسمنان قرار داشته اند. كروبي نيز در انتخاب استان گلستان براي اولين سفر استاني تبلغاتي اش به اين نكته توجه داشت كه خارج از منطقه غرب و جنوب غرب كشور، اين استان گلستان بود كه رأي اولش كروبي بود. كروبي در شهرهاي بزرگ نتوانسته بود آراي بالايي جذب كند؛ تهران: پنج درصد، مشهد؛ هفت درصد، اصفهان؛ شش درصد و تبريز؛ يازده درصد.
در دور دوم نيز نقطه قوت آراي احمدي نژاد در "نقاط مركزي كشور" بود؛ به خصوص پنج استان: اصفهان، قم، قزوين، سمنان و چهارمحال و بختياري كه به طور متوسط 74 درصد آرا به سود محمود احمدي نژاد در صندوق ها ريخته شده بود.
از همين رو مقاصد سفرهاي استاني بعدي احمدي نژاد را مي توان حس زد و البته استان هايي كه احمدي نژاد در اين دو ماهه سراغي از آن ها نخواهد گرفت! اين يعني نهايت بهره برداري از جايگاه رياست جمهوري براي تبليغات انتخاباتي از جيب خودِ مردم.

ارسال یک نظر