شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۸

نیات پست و حقیر سیاسی


همان طور که به آسانی پیش بینی می شد؛ برخوردِ دستگاه های امنیتی با سایت های اینترنتی مستهجن با اطلاعیه اخیر واحد مامور به این برخورد ها در سپاه، که اخبار خود را در سایت گرداب منتشر می کند، "به سرعتی البته بالاتر از حد پیش بینی" به سمت برخورد با سایت های سیاسی "هدایت"، و شاید به یک تعبیر؛ "منحرف"، شد! پیشتر در همین وبلاگ خواندید که "مردم از برخورد با مظاهر فساد استقبال می کنند" و سپس این پرسش مطرح شد که "برخورد با سایت های مستهجن آیا گامی برای جلب نظر مساعد عامه در گام اول و سپس "برخورد با وبسایت و وبلاگ های سیاسی" در گام دوم به پشتوانه این جلب نظر مساعد و از سر راه برداشتن منتقدان و مخالفان "سیاسی" زیر لوای مقابله با براندازی نرم نیست؟". این که امنیت ملی در کشور ما چگونه تعریف می شود و این امنیت تا کجا "ثبات" دارد که سایت های خبری و سیاسی اینترنتی در اقیانوس فیلترینگ هنوز مخل امنیت ملی تعبیر می شوند، سئوالی است که پاسخگویی به آن بسیاری از ابهامات را حول درک خردمندانه و نه مقلدانه مفاهیم جدیدی به نام "براندازی نرم" یا "ناتوی فرهنگی" برطرف خواهد ساخت. گذشته از همه این ها، امّا، گنجاندن عبارت "القای ناكار آمدي دولت نهم" در بین محورهای پروژه ناتوی فرهنگی جهت استحاله فكري، عقيدتي و فرهنگي مردم در اطلاعیه جدید "گرداب"، آن هم همزمان با گرم شدن تنور انتخابات و علنی شدن روزافزون خسارت های مدیریت ناکارآمد دولت نهم در بسیاری از شوون مملکت داری، از نگرانی فزاینده جریانی خاص خبر می دهد که زیر فشار افکار عمومی ناچارند در جهت حمایت از رییس جمهور محبوب خود، منتقدان را به این شیوه ناجوانمردانه مجبور به سکوت و یا شاید "القای کارآمدی دولت نهم" کنند! به راستی آیا آلودن مباحث امنیتی و اجتماعی به چنین نیات پست و حقیر سیاسی، کمکی به حفظ شوون اجتماعی و امنیتی کشور و یا حتی آقای احمدی نژاد خواهد کرد؟


ارسال یک نظر