سه‌شنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۸

معلمانی که باید جواب پس بدهند

يكي از عادت هاي شيرين اعضاي دولت نهم و در رأس آن، رييس جمهور اصولگرا، بازي با اعداد آن هم اعداد درشت است؛ مثلا وقتي سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا گزارش دادند كه ايران از سال 2003 دنبال تسليحات هسته اي نبوده، احمدي نژاد گفت كه اين اعتراف بزرگترين پيروزي كشور در "صد" سال اخير است كه البته مسعود بهنود هم در واكنش نوشت كه احمدي نژاد يا نمي داند پيروزي چيست و يا نمي داند صد سال يعني چقدر! بعد همين احمدي نژاد آمد و گفت كه انرژي هسته اي پنجاه سال ايران را جلو مي اندازد كه خيلي ها هنوز هم ندانسته اند بالاخره اين پنجاه از كجا آمد، بعدتر وزير كشاورزي در مجلس گفت كه در محصولات كشاورزي 95 درصد خودكفاييم كه دبير كل خانه كشاورز با چند جمع و ضرب و تقسيم ساده اثبات كرد اين رقم فقط 35 درصد است. بعد وزارت صنايع براي اين كه آمار واردات را كمتر نشان بدهد، بر خلاف همه سال هاي قبل، آمد و واردات خدمات را از جدول حذف، و شجاعانه اثبات كرد كه دولت نهم واردات كمتري داشته. افزايش "بي"سابقه و ويرانگر نقدينگي از هفتاد هزار ميليارد تومان به نزديك به 150 هزار ميليارد تومان در كمتر از چهار سال را هم شايد بشود به علاقمندي اين دولت به عددهاي درشت مربوط دانست. چند روز قبل و در فاز جديدي از ور رفتن با اعداد، معاون اول آقاي رييس جمهور گفت كه در دولت نهم، حدود يكصد هزار طرح کلنگ‌زني شد و دولت نهم هر سال، شش برابر دولت‌هاي ديگر کار کرده! ... اين جاست كه بازجويي همه معلمان رياضي رييس و وزراي دولت نهم، از خود آمادگي تا دانشگاهشان، مي تواند گره اين معماي عجيب را باز كند! آن ها بايد بگويند كه چه بلايي سر بچه مردم آورده اند كه حالا اصلا راضي به استفاده "منطقي" از اعداد براي دروغ نيستند

ارسال یک نظر