یکشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۸

بر مايلي كهن سخت نگيريد

فحش نامه مايلي كهن عليه سرمربي تيم فوتبال استقلال را كه بخوانيد، بعيد است ناراحت نشويد و از خودتان نپرسيد اين طرز نامه نوشتن، توجه كنيد؛ "نامه نوشتن" و نه "حرف زدن" كه ممكن است وقتِ حرف زدن از روي عصبانيت في البداهه كلامي زشت بر زبان جاري شود و براي "نوشتن" هميشه پاي "ادب" راحت تر به ميان است، آيا شايسته مربي تيم "ملي" جمهوري اسلامي ايران است؟ ... بر او سخت نگيريد؛ همين چند روز قبل نمايندگان اصولگراي مجلس بر عادل فروسي پور خرده گرفتند كه چرا چنين بر مربي "ارزشي" تيم ملي خرده مي گيرد؟! چنين حمايت هايي كلوخ توي باغچه را هم شجاع و دهن و قلم لق مي كند چه برسد به اشرف مخلوقات ... بر او سخت نگيريد؛ چند سالي است هتاكي و پرده دري و درنورديدن مرزهاي حتي پررنگ اخلاقي نشان قاطعيت در دفاع از "آرمان هايِ نمي دانيم از كجا آمده"، شده. چنين روزگاري هر لحظه آبستن مايلي كهن هاي بسيار است؛ در هر جايي و در هر سمتي ... اين جا، در سرزمين ما؛ سرزمين مدعي كرامت و اخلاق و خوشبختي انسان ها، فقط اخلاق است كه بر تابوتش مدام ميخ كوبيده مي شود

ارسال یک نظر