دوشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۸

بعدا خريد كنيد

فروشگاه رفاه بندرعباس اين روزها به طور حيرت انگيز و غيرمعمولي شلوغ و لبريز از مددجويان كميته امداد است كه بن هاي خريد از رفاه را طي روزهاي اخير دريافت كرده اند. گفته مي شود طي برخي شب هاي هفته گذشته كارمندان فروشگاه رفاه تا نيمه شب سر كار خود بوده اند. صف هاي طويل در مقابل صندوق ها نيز باعث اتلاف وقت زيادي براي مشتريان معمولي شده است... عزيزاني كه تحمل صف و شلوغي ندارند؛ خريد خود را از فروشگاه رفاه به بعد از انتخابات موكول كنند

ارسال یک نظر