شنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۸

دو غلط املایی فاحش


محل: مجموعه تجاری - "فرهنگی" (؟) ستاره جنوب بندرعباس – راهنمای بالکن سینما
غلط ها:

Balcony - Cinema

ارسال یک نظر