پنجشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۸

تبليغ رايگان از كيسه بيت المال


روي جلد مجله كيهان بچه ها؛ شماره 2626 – فروردين 88
طبق قانون، نشرياتي كه از بودجه عمومي ارتزاق مي كنند حق تبليغ انتخاباتي ندارند

ارسال یک نظر