یکشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۸

ركوردهاي خيره كننده دولت نهم در كشاورزي


احمدي نژاد خودش را آماده مي كند تا يك هفته ديگر يك خبر خوش هسته اي ديگر اعلام كند اما لطفا قبل از رسيدن به روز موعود اين اخبار را هم مرور كنيد كه بلا استثنا مربوط به عملكرد اين دولت در حوزه كشاورزي در سال 87 است؛ فقط 35 درصد خودكفايي در توليد مواد غذايي، عملكرد زير پنجاه درصد كارخانه هاي توليد تراكتور و كمباين، تحقق فقط سي درصد برنامه خريد گندم مازاد از كشاورزان و نياز به واردات هفت و نيم ميليون تن گندم، كمترين توليد شكر در سي سال اخير، واردات دو ميليون تن برنج در سال خودكفايي برنج، توليد داخلي روغن؛ زير ده درصد نياز و بيشترين واردات مواد عذايي در تمام دوران تاريخ ايران زمين! واقعيت اين است كه بيشترين واردات مواد غذايي تاريخ كشور در تمام دوران در سال گذشته انجام شد. لذا بر خلاف ادعاي وزير كشاورزي كه رسما در مجلس ادعا كرد 94 درصد نياز غذايي از محل توليدات داخلي بوده است خودكفايي واقعي فقط سي و پنج درصد بوده. يعني متاسفانه كشور كمتر از دو پنجم غذاي مورد نياز خود را در سال گذشته از محل توليدات داخلي تامين كرده كه هيچ زماني در تاريخ چند هزار ساله ايران سابقه نداشت كه بيشتر از شصت درصد نياز غذايي خود را از خارج وارد مي كند. براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به يادداشت عيسي كلانتري، وزير اسبق كشاورزي و دبير كل فعلي خانه كارگر، در ويژه نامه نوروزي همشهري.
چنين است كه خبرهاي خوش و فوق خوش هسته اي، وقتي گندم نانت را بايد با پول نفت بخري، به درد همان سياست پيشگان چسبيده به قدرت مي خورد
*
عکس: وزیر کشاورزی دولت نهم

ارسال یک نظر