چهارشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۸

دخمل عنكبوتي در خانهبين اين همه شخصيت كارتوني و سينمايي مهشادجان گير داد كه "پيرَن مرد عنكبوتي بخر"! ديشب به اتفاق رفتيم مجتمع زيتون؛ چهار تا مغازه رفتيم يكي گفت هشت و پونصد، يكي هفت و پونصد، اون يكي شش و پونصد و آخري هم پنج و پونصد! ما از بازار اوزي ها خريديم چهار هزار تومن؛ بيست متري زيتون! دو عكس مربوط را هم كه ملاحظه مي فرماييد

ارسال یک نظر