سه‌شنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۸

ترسوتر شده ايدحداد: اصولگرایان از سال 76 عاقل شده‌اند
*
آقاي حداد! اصولگرايان از 76 به بعد عاقل تر نشدند، ترسوتر شدند؛ البته نه دقيقا از 76، بلكه از بهمن 78 به بعد؛ از انتخاباتي كه مجلس ششم مولود آن بود. وقتي كه شوراي نگهبان ديد در تهرانِ به آن بزرگي يك نفر از خودشان داخل سي نفر اول نيست، آمد و بين آن همه كانديدا، شكايت شما را كرد داخل بيانيه رسمي خودش كه "اي وزرات كشورِ دولتِ اصلاحات مِصلاحات! اين چه انتخاباتي بود كه فلان كَسَك در فلان حوزه رأي نداشته وقتي خودش و خانواده اش در همان حوزه راي داده اند" و البته صداي وزرات كشور هم به جايي نرسيد كه "آقا! نه چنين نيست". هفتصد هزار راي را در تهران رفقاي شما باطل كردند، راه عليرضا رجايي را به مجلس بستند تا اين وسط شما بتواني آن جا ورود كني به عنوان نماينده مردم! آقاي حداد شما عاقل تر نشده ايد ترسوتر شده ايد؛ توقيف فله اي دوازده روزنامه اصلاح طلب را بعد از شيريني انتخابات مجلش ششم يادتان هست؟ رد صلاحيت هاي بي تعارف مجلس هفتم كه شما شديد رييس اش و اسمش شد "مردم به اصولگرايان راي دادند" چطور؟ و مجلس هشتم؟ شما چطور از گرايش مردم به اصولگرايي دم مي زنيد وقتي مردم انتخابي ندارند جز دوستان شما؟ شما هم البته در همان مجلس هفتم آن قدر واكس به كفش دولت اصولگرايتان ماليديد كه از بوي بدش حتي رفقايتان راضي نشدند بار ديگر شما را بالاتر از رياست كميسيون فرهنگي جاي ديگري مشغول كنند! حالا هم آن قدر از بازگشت اصلاح طلبي مي ترسيد كه چاره اي نمي بينيد از احمدي نژادي حمايت كنيد كه اركان قدرت را در كف دارد و البته از جاي پاي دولتش روي اقتصاد و فرهنگ و اجتماع و سياست خارجي، برهوت سوزان رخ نشان مي دهد و خود اين را مي دانيد ... شما ترس داريد كه درِ انتخاب آزادانه مردم باز باشد آن وقت راه پنجره هم براي شماها باز نخواهد بود.

ارسال یک نظر