جمعه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۸

صدا و سیما در جهت انتصاب "نرم" احمدی نژاد حرکت می کند

کمتر از پنجاه روز به انتخابات مهم ریاست جمهوری باقیست و این در حالیست که صدا و سیما، به عنوان رسانه فراگیر و انحصاری اصولگرایان، جدای از بستن راه نقد برنامه و اقدامات دولت نهم، به بهانه سفرهای استانی رییس جمهور به مناطق مختلف کشور، پوشش خبری این سفرها را که مملو از وعده های انتخاباتی است فرو نگذاشته است و با نقل چند جمله کوتاه گزینشی از رقبای انتخاباتی رییس دولت نهم در بخش های محدود خبری، رقبای او را نیز بایکوت کرده است. بسیاری از دلسوزان کشور با ادله و شواهد و برهان های قاطع بی کفایتی و بی صداقتی دولت نهم را در اداره امور کشور به خصوص در حوزه اقتصاد و فرهنگ فریاد زده اند و می زنند ولی به علت آن که یگانه رسانه فراگیر کشور، درخت تناور محبت به دولت نهم را در دل خود کاشته و در این چهار ساله مدام به آن آب داده، اینک که وقت حسابرسی است دولت نهم را از شر نقد عملکرد خلاص کرده و علاوه بر آن رییس دولت را در افشاندن بذر وعده های انتخاباتی یاری می رساند! صدا و سیما اینک متهم به انتصابِ نرم احمدی نژاد است در سایه بی اعتنایی به نقد این دولت و بایکوت رقبا.

ارسال یک نظر