جمعه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۸

سند سلامت


به جدول بالا دقت کنید ... نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان رهبری است در دوره همین دولت؛ همان طور که می بینید آرای برخی از کاندیداها با افزایش شمارش آرای صندوق ها، "کمتر" شده. این جدول را همان موقع سایت توقیف شده بازتاب منتشر کرد

ارسال یک نظر