یکشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۸

زير سايه ها

ديروز آخرين مهلت ثبت نام كانديداها بود و حالا با پيش بيني رفتار شوراي نگهبان مي توان گفت، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چهار كانديدا بيشتر ندارد (به ترتيب الفبا): محمود احمدي نژاد، محسن رضايي، مهدي كروبي و ميرحسين موسوي.
*
هم احمدي نژاد، هم رضايي و هم كروبي روز مراجعه به وزارت كشور جهت ثبت نام، افرادي شناخته شده را همراه برده بودند.
احمدي نژاد و همراهانش با يك ون آمدند و ده دقيقه معطل شدند تا رييس جنجالي سازمان ميراث فرهنگي، رحيم مشايي، نيز در وزارت كشور به آن ها بپيوندد. معطلي براي كسي كه چند روز قبل روزنامه كيهان به عنوان يكي از جدي ترين حاميان رسانه اي دولت نهم، از اين كه برخي اعضاي دولت از همراهي نزديك مشايي با احمدي نژاد خون دل مي خورند، نوشته بود! تابناك اين همراهان را مورد توجه قرار داد و نوشت: "در اين ون دوازده نفره، علاوه بر احمدي‌نژاد و محافظانش، غلامحسين الهام، مجتبي هاشمي ثمره، مسعود زريبافان، مهدي کلهر، علي سعيدلو و (...) حاضر بودند تا رييس‌جمهور به حاميان و منتقدانش، به صراحت اين پيام را بدهد که احمدي‌نژاد دوره دهم، تفاوت چنداني با احمدي‌نژاد دوره نهم ندارد".
محسن رضايي هم دانش جعفري، وزير معزول اقتصاد در دولت احمدي نژاد را همراه داشت. اظهارات افشاگرانه دانش جعفري را در مراسم توديع اش در نقد رفتار رييس دولت كسي به راحتي فراموش نمي كند.
كروبي نيز محمدعلي ابطحي، كرباسچي، عباس عبدي و جميله كديور را همراه داشت كه چهره هاي شناخته شده اي در جنبش اصلاحات بوده اند و هستند.
اما قدري عجيب بود كه ميرحسين موسوي هيچ چهره شناخته شده اي را از خيل حاميان شهير خود همراه نداشت و حتي پرايد خود را نيز به مقصد وزارت كشور خود رانندگي كرد! ميرحسين حتما خواسته است پيامي به جامعه منتقل كند؛ شايد اين كه، بي تعارف، "مستقل" است يا شايد اين كه قدش آن قدر بلند است كه نخواهد، و نتواند، زير سايه كسي پا در محل ثبت نام بگذارد.

ارسال یک نظر