پنجشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۸

دولت زحمت و بي بركت


دولتی که همزمان هم مهدی شجاعیِ و هم محمود دولت آبادی، دو نويسنده توانا از دو طايفه فكري، از او گله و شکایت داشته باشند، دولت زحمت است كه در انبانش، "بركت" كيمياست. شجاعي به كنايه اي سنگين مي گويد: "جا دارد ما از وزارت ارشاد به دلیل اینکه مانعي جدی در مسیر این پروژه فرهنگی و ادبی ایجاد نکرده، تشکر کنیم! ... وزارت ارشاد در سال‌های اخیر به قدری دچار دغدغه‌های سیاسی و حزبی و گروهی شده که دغدغه فرهنگ و هنر و ادبیات در شمار توقعات نامعقول و دست‌نیافتنی قرار گرفته است". دولت آبادي هم مي گويد: " ... من به کسی رای می دهم که از تمام ایرانیان فرهیخته ای که از این کشور بیرون رانده شدند، اعاده حیثیت کند و به کسی رای می دهم که به انسجام ملی معتقد باشد ... می خواهم مروری داشته باشم بر دورانی که در آن به طرز مضاعفی پیر شدیم؛ یعنی ما را پیر کردند و خواستند که بمیرانند و این بیش از آنکه از نظر من امری تراژیک باشد، یک سوال است ... این چگونه ملتی است که هیچ گونه مناسبات انسانی فی مابین در آن برقرار نیست و فقط در آستانه انتخابات است که حق داریم به عنوان ملت مطرح شویم ...".


*

كاريكاتور: يوري كوزو بوكين - اكراين

ارسال یک نظر