شنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۸

شيخ احتياط كند


در حالي كه انتظار مي رفت تجريه ناموفق حاميان شيخ اصلاحات در تخريب وجهه هاشمي رفسنجاني در دور قبل انتخابات و تا پيش از دور دوم آن، باعث شده باشد كه وي و حاميانش رقيب را شناخته باشند و ناخواسته نردبان رقيب نشوند، ولي اظهارات غيرمنطقي شيخ مهدي كروبي در اصفهان و گشودن آتش كلام به سوي حاميان ميرحسين و همچنين اظهارات تمسخرآميز رييس ستاد وي، كرباسچي، عليه ستاد موسوي نشان داد كه باز خود شيخ و نزديكانش سوراخ دعا را گم كرده اند. اگر چنين باشد، از اجزاي ستاد تبليغاتي كروبي نمي توان انتظار داشت كه به بيراهه نروند و سكوي آرامش براي رقيب مهيا نكنند تا بر آن تكيه كند و دو بال جبهه اصلاحات را در نزاع به تماشا نشيند. شيخ بايد احتياط كند تا هوادارنش هم از او تيزهوشي را بياموزند

ارسال یک نظر