دوشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۸

جواز سيل


هنوز ساعتی از انتشار رسمی خبر درگذشت آیت الله العظمی بهجت فومنی سپری نشده بود که "سیل" تعریف و تمجیدها از آن عالم درگذشته رسانه ها را فراگرفت. از دانش گرانقدر و تلاش های آن بزرگوارِ پر طرفدار در اشاعه علوم دینی به هیچ وجه نمی توان عدول کرد ولی این واقعیت را هم نمی توان انکار کرد که حضور این عالم بزرگ دینی در عرصه سیاست به مفهوم عام آن و "نقد" یا "تمجید" قدرت سیاسی، بسی کمتر از برخی دیگر از مراجع و علما به چشم آمد. این رفتار آیت اللهِ مرحوم نمی تواند ربطی به دانش مورد تمجید فقهی ایشان نداشته باشد از همین رو این پرسش پیش می آید که برای یافتن معيار سنجش سطح ارتباط صحیح و مورد قبول خدا بین فقه و تدبیر امور کشور بالاخره سبک کدام مرجع دینی را باید پذیرفت؟ ...

ارسال یک نظر