چهارشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۸

شباهت مافیا و اصولگرایی


همان روزهای اول رییس جمهور شدن، احمدی نژاد پشت تریبون رفت و گفت که لیست مافیا را در جیب دارد ولی فعلا افشا نمی کند. حالا نزدیک به چهار سال از آن روز می گذرد با این تفاوت که علاوه بر این که آن لیست هیچ گاه از جیب آقای رییس بیرون نیامد، حالا دولت احمدی نژاد با فراخواندن روستاییان برای دریافت هشتاد هزار تومان سود سهام عدالت، از کمی کمتر از یک ماه مانده به انتخابات، نشان می دهد که "اصولگرایی از نوع دولت نهم" با "مافیا" در پذیرفتن "تطمیع" برای رسیدن به هدف نقطه اشتراک دارند. "صدقه" یا "رشوه"؛ هر اسمی که روی این پول ها گذاشته شود، مقصود یکی است: "لطفا به آقای احمدی نژاد رأی بدهید و گرنه باخته اید".

ارسال یک نظر