یکشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۸

دروغ نگو؛ گرامی خودتی

از دیروز فیس بوک هم فیل تر شد ... آقای سانسور و فیل تر! الهی دستانت خشک، دلت پاره پاره و روح بی کفایتت قرین جهنم باد که درمانده شده ای که چگونه در این دنیای ارتباطات راه بر مردم سد کنی تا عرض خود بری و زحمت ما داری. خوب است داروغه شهر نیستی که همه چاقو ها را می فرستادی زیر دستگاه پِرِس که نکند کسی بخواهد با آن خطایی بکند! ... آن جمله احمقانه "مشترک "گرامی"! دسترسی به این سایت امکان پذیر نیست" را هم نگاه دار برای خودت؛ "گرامی" می دانستی اگر مشترک را، عقلش را به قیاس و حساب می آوردی ... دروغ نگو و تعارف نکن؛ "گرامیِ" اورژینال خودتی و بس!
*

ارسال یک نظر