سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۸

روزنامه نگاران ايراني – شماره هفدهم – آموزش و كودكانشماره هفدهم هفته نامه "روزنامه نگاران ايراني" با موضوع آموزش و كودكان به سردبيري مجيد آل ابراهيم، گرافيك و صفحه آراييِ رضا گنجي و با يادداشت ها و گزارش هاي سيزده تن از اعضاي گروه فيس بوكي "روزنامه نگاران ايراني" - مجید آل ابراهیم، صفورا اولنج، رودی برومند، محمد خواجه پور، همایون خیری، نسیم راستین، مهران شقاقی، آزاده عصاران، لادن کریمی، رضا گنجی، محمد معینی، مهدیه نوروزیان و پریسیما یزدان پناه - منتشر شد. براي خواندن مطالب روي وب، اينجا را كليك كنيد و براي لذت بردن همزمان از نوشته ها و عكس ها و صفحه آرايي آن، روي پنج تصوير بالا كليك كنيد.
ارسال یک نظر