یکشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۸

استاندار سالم براي انتخابات سالم


هفته نامه پيام زنجان، ديرپاترين نشريه محلي استان زنجان، تيتر و عكس صفحه اول شماره دهم ارديبهشت ماه جاري خود را به استاندار زنجان اختصاص داده است. عنوان نخست اين هفته نامه به اظهارات سردار رئوفي نژاد در يكي از روستاهاي زنجان عليه اصلاح طلبان پرداخته. وي گفته كه "بايد مراقب باشيم كشور به فضاي پرتنش گذشته برنگردد" و "مردم نبايد افراد مورد تأييد دشمنان نظام را به عنوان رييس جمهور انتخاب كنند". آقاي استاندار قرار است مجري انتخاباتي "سالم" در استان زنجان باشد كه آيت الله جنتي پيشاپيش از سلامت آن اطمينان دارد! سردار رئوفي نژاد دومين استاندار دولت نهم در زنجان است

ارسال یک نظر