سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۸

چون ژنرال


مديرعامل خبرگزاري فارس در جمع اصحاب رسانه تاجيكستان گفته كه دنياي غرب به جاي لشكركشي نظامي خبرنگار اعزام مي‌كند. او نگفته كه خودش در تاجيكستان چه مي كند همچنان كه نگفته آياراه بهتري براي بستن راه رسانه ها، براي بستن دهان منتقد، براي مجوز كار و ورود ندادن به خبرنگاراني كه ممكن است بتوانند اوضاع و اخبار را گونه ديگري بازتاب دهند، سراغ ندارد كه لشگركشي را كنار خبرنگاري جا مي دهد. مي دانيد چرا؟ چون او خبرنگار نيست. خبرنگار چنين سخن نمي گويد. خبرنگار مي داند پاسخ رسانه بد رسانه خوب است نه خيال پردازي و تهمت سرايي. او مثل يك ژنرال فكر و عمل مي كند نه يك خبرنگار.

ارسال یک نظر