شنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۸

هواداران احمدی نژاد دچار کمبود دلیل شده اند


دفاع از احمدی نژاد کار آسانی نیست. شاید از همین رو بود که برنامه تلویزیونی مناظره کارشناسان هوادار کاندیداها را از برنامه های تبلیغات تلویزونی امسال حذف کردند! "بسیاری" از آن چه در تبلیغ احمدی نژاد، در عرصه عمل و نه شعار، گفته می شود، یا با مصائب بزرگتری همراه است؛ همچون ماجرای طرح های زود بازده که انحراف گسترده ای داشته، یا دروغ است؛ مثل ثبات در اقتصاد کشور که تورم و رکود و رشد بی سابقه نقدینگی مکذّب آن است و یا احمدی نژاد بهره بردار کاری است که اسلاف پی اش را ریخته بودند؛ همچون پروژه ماهواره امید. چنین است که به رغم حمایت های متنوع صدا و سیما و سپاه و برخی ائمه جمعه و جماعات و روحانیان، رفتار روزهای اخیر حامیان احمدی نژاد نشان می دهد که عرصه برای القای صلاحیت احمدی نژاد تنگ تر شده است. اظهارات اخیر مهدی چمران مبنی بر این که "چون آمريكا نمي‌خواهد، احمدي‌نژاد بايد رئيس جمهور شود" نشان می دهد که هواداران رییس دولت نهم آن چنان تحت فشارند که ناگزیر به دامن چنین استدلال های مضحکی پناه می برند. جدای از این که چنین برهانی توهین به سه کاندیدای دیگر محسوب می شود، این پیغام صریح را هم با خود دارد که "آمریکا شر مطلق است"؛ البته چنان شر مطلقی که احمدی نژاد تا کنون دو بار از در دوستی به روسای آن نامه نوشته.

ارسال یک نظر