شنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۸

مستعضفان فراموش‌شده


به طورغیرقابل انتظاری میرحسین موسوی از همان نامه اول اش در اعلام کاندیداتوری، در پی احیای مفهوم مهجور "مستضعفان" است؛ مفهومی که بعد از پایان جنگ به تدریج از ادبیات رایج و حاکم سیاسی و اجتماعی کشور حذف شد تا جای خود را به "اقشار آسیب پذیر" بدهد. بر میرحسین خرده گرفتند که چرا در حال احیای این گفتمان است که بوی کهنگی می دهد ولی تفاوت مهمی که در این بین تا حد زیادی دور از ذهن مانده، این است که مستضعفانی که میرحسین اینک از آن سخن می گوید؛ مفهومی معطوف به اوضاع داخلی کشور دارد در حالی که مفهوم قبلی رویکردی فراکشوری داشت؛ از یاد نبریم که منظور مفهوم پیشین، "مستضعفان عالم" و نجات آن ها بود ولی با اشاره صریح دیشب میرحسین در نخستین برنامه تلویزونی تبلیغاتی اش بر حل مشکلات داخلی و سپس پرداختن به مسائل لبنان و فلسطین، مشخص شد که میرحسین در احیای این گفتمان نظر به درون مرزها دارد. مستضعفان، به معنای لغوی "ضعیف نگاه داشته شده"، از قضا یورشی حساب شده به بی تدبیری های دولت نهم در اداره امور کشور است که به رغم تبلیغات غیرصادقانه و البته پرفشار، منجر به ضعیف نگاه داشتن شدن قدرت اقتصادی مردم شده است. با توجه به عقبه مثبت این گفتمان در تاریخ انقلاب، دست رد بر سینه آن از سوی اصولگرایان تا کنون میسر نشده است. /ا

ارسال یک نظر