دوشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۸

شهری که می روم

از امروز عصر تا چهار روز مشهدیم. قرارمان یاد سبزتان در جوار مردی که ایمان خود را پای قدرت نباخت حتی وقتی ولیعهد شد؛ امام رضا
*
فردا سه شنبه میرحسین زنجان است و احتمالا پنج شنبه بندرعباس. جالب نیست مایی که دوستش داریم و در شهرهای عالم، یا زنجانیم یا بندر توی این دو روز نه زنجانیم نه بندر؛ بلکه مشهدیم؟! نمی دانم چرا هماهنگی نکرد! ... خیلی دوست داشتم می توانستم مرخصی بگیرم و توی ستاد موسوی در زنجان کار می کردم. سرم خیلی خیلی شلوغ است و مجال "فرار" ندارم

ارسال یک نظر