دوشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۸

دو اشکالِ دایره ای که باهنر رسم می کند


اظهارات اخیر باهنر مبنی بر اینکه میرحسین موسوی در دایره اصولگرایی است، بیشتر از آن که یک اعتقاد باشد، یک تاکتیک انتخاباتی است که با بالا رفتن احتمال ناكامي کاندیدای اصلی اصولگرایان، احمدی نژاد، اتخاذ می شود تا فردای شکست، سرخوردگی هواداران کنترل شود. میرحسین موسوی پیشتر از این که "اصولگرایانی از جنس باهنر" بر اصولگرایی او شهادت دهند، از جمله در نامه اعلام کاندیداتوری اش، بر اصولگرایی مصلحانه تاکید کرده. انتقادهای فزاینده موسوی از عملکرد دولت اصولگرا و ارائه قرائتی نوین از اصولگرایی که احیای احترام و منزلت ایران و ایرانی و شفافیت در مرکز آن قرار دارد، نشان می دهد که برداشت موسوی از اصولگرایی با آن برداشتی که طی همه چهار سال گذشته در حال رفوی بی کفایتی های دولت نهم بوده و خود باهنر نیز تا قبل از ماه های پایانی مجلس هفتم طلایه دار آن بود، از زمین تا به آسمان تفاوت دارد. دایره ای که آقای باهنر اخیرا برای اصولگرایی کشیده طوری که موسوی هم داخل آن قابل تحمل می شود، دو عیب بزرگ دارد؛ این که "ناگهان" گشوده شده و اعتباری به پرگارش نیست که کی دوباره کوچک و بزرگ شود؛ و دیگر این که با شعاع دایره قبلی اصولگرایی، که حتی کسی چون عماد افروغ را تاب نیاورد، تناسب معقولی ندارد.

ارسال یک نظر