جمعه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۸

من مسافرتم

من در مسافرتم؛ زنجانم و دسترسی مرتب به اینترنت ندارم. شور انتخاباتی در ستاد موسوی فوق العاده است. حامیان احمدی نژاد بعد از مناظره روز سیزدهم جرات تبلیغات محیطی پیدا کره اند و شدیدا در حال تخریب و فضاسازی علیه موسوی هستند. در عرصه دفاع از عملکرد دستشان فوق العاده خالی است. برنامه ای با همکاری ستاد پزشکان حامی موسوی در سعدی شمالی داریم. دوستان زنجانی و غیرزنجانی خبر ومطلب برسانند؛ یک خبرنامه داغ روزانه از فردا عصر در زنجان توزیع می شود؛ اگر خدا بخواهد. ایمیل من هم اینه
moeeni_m@yahoo.com

ارسال یک نظر