جمعه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۸

یک مقایسه بر اساس اطلاعات آلکسا


سایت خبری ستاد میرحسین، قلم نیوز، با وجود چند روز فیلتر شدن، اینک حتی خبرگزاری فارس را که حامی جدی احمدی نژاد است و از طرف سپاه حمایت و اداره می شود، از لحاظ ترافیک مراجعه پشت سر گذاشته است. این در حالیست که سابقه، امکانات، حجم تولید اخبار و موانع کار قلم نیوز قابل قیاس با فارس نیست. گراف بالا موقعیت تابناک، ایرنا و رجا نیوز را هم نشان می دهد. تابناک به محسن رضایی نزدیک است و ایرنا و رجانیوز حامی احمدی نژادند. قلم نیوز جوان ترین سایت خبری بین سایت های مذکو راست

ارسال یک نظر