شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۸

آیا تجربه مردم آمریکا را مردم ایران نیز تکرار کردند؟با اخبار و اطلاعاتی که از ستاد انتخابات کشور منتشر شده، پیروزی احمدی نژاد در همین دور اول انتخابات مسجل شده است. باید منتظر بود و دید که دستگاه های نظارتی در قبال استفاده گسترده از امکانات دولتی برای تبلیغ احمدی نژاد، توزیع پول بین مردم و استفاده رییس دولت نهم از ترفند تخریب و اتهام زنی های بی سند و مدرک علیه دیگران چه واکنشی نشان خواهند داد. با این همه اگر صحت انتخابات و شمارش آرا را بپذیریم؛ همزمان پذیرفته ایم که اکثریت مردم ایران با وجود ارائه گزارش های مستند از اوضاع بد اقتصادی کشور، جایگاه نامناسب کشور در مناسبات بین دُوَلی و مدیریت نظارت گریز و برنامه ستیز دولت نهم، به آن چه توجه نداشته اند همین اسناد و مدارک و البته نظر قاطبه نخبگان کشور علیه دولت نهم بوده! به این ترتیب به نظر می رسد مردم ایران نیز مثل مردم آمریکا تجربه انتخاب دوباره یک رییس جمهوری را که شواهد نشان می داد کشور را به قهقهرا سوق داده، تکرار کرده اند. جورج بوش نیز در دور دوم ریاست جمهوری اش به رغم موضع گیری های نخبگان علیه وی و عملکرد نادرستش در عراق و افغانستان، به مراتب رای بیشتری نسبت به دور قبل کسب کرد ولی ماحصل چهار سال دوم ریاست جمهوری او فاجعه ای بود که نه تنها دامن آمریکایی ها بلکه دامن همه ملت ها را گرفت و وقتی رفت، انگار کوهی از دوش مردم برداشته شد. ایران روزهای تلخی را پیش رو دارد؛ حتی معلوم نیست بر جبین این کشور "باراک اوباما"یی دیده شود یا نه؛ هشت سال در طول دوره تاریخ یک ملت جزیی بسیار کوچک و گذراست ولی تاوانی که در همین ماه ها و سال های کم شمار؛ گاه ملتی باید بپردازد، بسی سنگین است. احمدی نژادی که به لطف مسکوت ماندن نقد عمومی ضرباتش بر پیکر اقتصاد و جامعه ایرانی طی چهار سال گذشته، اینک بار دیگر پیروز کارزار انتخابات است، سرنوشت محتوم ملتی است که از رییس جمهورش انتظار ندارد دروغ نگوید، شیفته خودش نگردد و آبروی ریخته دیگران سکوی پرشش نباشد. روزی که پشیمانی سودی نخواهد داشت، همه ما مخالفان احمدی نژاد، اگر چه به تلخی، اما با افتخار سری رو به بالا خواهیم داشت؛ این را تاریخ می گوید؛ تاریخ همه ملت هایی که اکثریت شان فریب حرف های شب های انتخابات و شب های انقلاب را خوردند./ا
*
آپ دیت دوم: این نوشته مطلقا به معنی رد امکان تقلب در انتخابات نیست. چطور می شود در حالی که دیشب اعلام شده بود از صبح روز بعد - شنبه - نتایج به تدریج اعلام می شود، ناگهان همان نیمه شب خبرگزاری رسمی تیتر اول می زند که احمدی نژاد برنده دور اول و رییس جمهور است؟ پیش بینی وقوع اغتشاش ساعت ها قبل از اعلام نتایج چرا و بر اساس چه ادله ای صورت گرفت؟ با این همه معتقدم برای اثبات تقلب کمیته صیانت از آرا باید سریعا مستندات و ادله های خود را اعلام کند... این لینک را هم ببینید

ارسال یک نظر