یکشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۸

نه؛ این یکی را نمی توانی

آقای قدرت! گیرم یاری نیوز را، قلم نیوز را، آفتاب نیوز را، آینده نیوز را، انتخاب را، فیس بوک را، یوتیوب را، همه و همه را یک روزه فیلتر کردی؛ اصلا در این اینترنت کلنگی ما را هم تخته کردی، روزنامه ها را هم سانسور، ارسال اس.ام.اس و شبکه های ماهواره ای را هم مختل کردی ... راه دل شکسته به عرش خدا را هم می توانی فیلتر کنی؟ ببندی؟ پارازیت باران کنی؟ .. نه این یکی را نمی توانی؛ خودت هم مطمئنی که نمی توانی
*
دیشب دلم سخت گرفته بود؛ از شدت غمی که ناراستی این انتخابات بر گرده ام گذاشته. دست بردم و از روی میز قرآن را برداشتم؛ آیات سیزده تا پانزده سوره توبه آمد؛ ...عجیب بود؛
چگونه شما با گروهى پيكار نمى كنيد كه پيمانهايشان را شكستند و تصميم گرفتند پيامبر را از سرزمين خود خارج كنند. شما ابتدا به مبارزه و لغو پيمان نكرده ايد كه نگران و ناراحت باشيد، بلكه مبارزه و پيمان شكنى در آغاز از آنها شروع شده است. اگر ترديد بعضى از شما در پيكار با آنها به خاطر ترس است، اين ترس ‍ كاملا بيجا است، آيا شما از اين افراد بى ايمان مى ترسيد، در حالى كه خداوند سزاوارتر است كه از او و از مخالفت فرمانش بترسيد، اگر به راستى شما ايمان داريد. با آنها پيكار كنيد كه خداوند آنها را به دست شما مجازات مى كند. نه فقط مجازات مى كند بلكه خوار و رسواشان مى سازد و شما را بر آنها پيروز مى گرداند. و به اين ترتيب دلهاى گروهى از مؤ منان را كه تحت فشار و شكنجه سخت اين گروه سنگدل قرار گرفته بودند و در اين راه قربانيهائى داده بودند شفا مى دهد و بر جراحات قلب آنها از اين راه مرهم مى نهد.

ارسال یک نظر